Słownik pojęć informatycznych

 

MySQL

MySQL to system zarządzania bazami danych rozwijany przez firmę Oracle.

Służy do przechowywania wielu danych posegregowanych w tabele. Użytkownik sam decyduje o nazwach tabel i rekordów, ustanawia typ danych, czy też ustala dostępność do tabel. Bazy danych są niezbędne przy tworzeniu dynamicznych stron www. Informacje są zapisywane w bazie danych i następnie pobierane na bieżąco na stronę.