Słownik pojęć informatycznych

 

XHTML

XHTML jest językiem programowania służącym do pisania stron internetowych ogólnego przeznaczenia.

Język ten usprawnia ogólnie znane zasady HTML4 tak, by były zgodne z XML. Dzięki temu dokumenty pisane w XHTML można w prosty sposób wygenerować z dokumentów XML. To powoduje, że takie dokumenty mają zdecydowanie większe możliwości.