Słownik pojęć informatycznych

 

JavaScript

JavaScript to skryptowy język programowania, który stworzyła firma Netscape.

Najczęściej wykorzystywany przy tworzeniu stron www. Skrypty napisane w tym języku są odpowiedzialne za interaktywność strony. Do ich zadań należą m. in. sprawdzanie poprawności formularzy, czy też reagowanie na zdarzenia (np. kliknięcie na dany element).

Mogą również powodować wyświetlanie okien dialogowych.