Słownik pojęć informatycznych

 

Aplikacja dedykowana

Aplikacja dedykowana to aplikacja tworzona na specjalne zamówienie. Praca nad taką aplikacją zaczyna się od dokładnego poznania potrzeb klienta. Szczegółowa analiza problemu i wymagań klienta są w tym przypadku kluczowe. Zazwyczaj taki system należy zaprojektować od początku, co wymaga od programisty bardzo dużo pracy.

Przy tworzeniu aplikacji dedykowanych wyróżniamy trzy podstawowe kroki:

  • dokładna analiza potrzeb klienta
  • przygotowanie projektu
  • wdrożenie projektu

Aplikacje dedykowane są ukierunkowane na konkretną grupę odbiorców. Ich zadaniem jest przyciągnięcie grona ludzi zainteresowanych daną tematyką.

Pełnią funkcje, które są niedostępne w gotowych systemach informatycznych.