Obróbka graficzna zdjęć

 

Retusz zdjęć na potrzeby WWW eliminujący szkodliwe detale wizualne. Przygotowanie zdjęcia przewodniego oddającego specyfikę oferowanych usług przez firmę MICRO TRANS.