Słownik pojęć informatycznych

 

Język programowania C#

C# to obiektowy język programowania stworzony w roku 2000. Został zaprojektowany przez Microsoft.

Język ten jest podstawowym językiem platformy .NET. Jest idealny do tworzenia aplikacji internetowych. Dzięki bibliotekom .NET w języku C# mamy możliwość dynamicznego tworzenia kodu.

Programując w języku C# programista nie musi martwić się o zwalnianie pamięci, ponieważ zajmuje się tym "garbage collector".